series

Bildningsbyrån - psykisk hälsa

• Högskola

• Biologi, Psykisk ohälsa

Om programmet

Ämnesord:

Kirurgi, Medicin, Neurokirurgi, Psykiatri, Psykiatriska behandlingsmetoder, Psykokirurgi

Produktionsår:

2011