series

Bildningsbyrån - migration

• Högskola

• Geografi, Migration och urbanisering, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Om programmet

Ämnesord:

Emigration, Gränskontroll, Historia, Immigration, Migration, Pass (legitimationshandling), Samhällsvetenskap, Sociala frågor

Produktionsår:

2011

Talat språk:

Svenska