series

Bildningsbyrån - migration

• Högskola

• Geografi, Migration och urbanisering, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Om programmet

Ämnesord:

Emigration, Immigration, Migration, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Svenskar, Sverige

Produktionsår:

2011

Talat språk:

Svenska