series

Bildningsbyrån - migration

• Högskola

• Geografi, Migration och urbanisering, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Om programmet

Ämnesord:

Asylpolitik, Asylsökande, Flyktingfrågor, Flyktingpolitik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor

Produktionsår:

2011

Talat språk:

Svenska