series

Bildningsbyrån - migration

• Högskola

• Samhällskunskap, Immigration

Om programmet

Ämnesord:

Asylpolitik, Asylsökande, Flyktingfrågor, Flyktingpolitik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor

Produktionsår:

2011