series

Bildningsbyrån - migration

• Högskola

• Geografi, Migration och urbanisering, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Om programmet

Ämnesord:

Asylsökande, Barn, Barnpsykologi, Flyktingfrågor, Flyktingpolitik, Psykologi, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Ungdomspsykologi, Utvecklingspsykologi

Produktionsår:

2011

Talat språk:

Svenska