series

Bildningsbyrån - migration

• Högskola

• Geografi, Migration och urbanisering, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Om programmet

Sverige har varit restriktiv med att erkänna asylsökande som flyktingar men generös med att ge asyl av andra skäl. Varför har vi ett annat förhållningssätt än övriga Europa? Natacha Lopez tar reda på vem som egentligen räknas som flykting i Sverige och vad det har för betydelse att få flyktingstatus. Hon träffar Ali Tayefi, politisk flykting från Iran. Han tillhör en liten skara. De senaste femton åren har Sverige gett flyktingstatus till mindre än tre procent av de asylsökande. Vi träffar också Liv Feijen på UNHCR:s juridiska avdelning, Gregor Noll, professor vid Raoul Wallenberg Institute och Björn Berselius, domare vid Migrationsöverdomstolen, och talar om FN:s flyktingkonvention och de specifika rättigheter som flyktingstatus medför.

Ämnesord:

Asylsökande, Flyktingar, Flyktingfrågor, Flyktingpolitik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige

Produktionsår:

2011

Talat språk:

Svenska