series

Bildningsbyrån - integration

• Högskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Programbild

Segregerat ghetto eller avfolkningsbygd?

Om programmet

Sedan lagen om eget boende, EBO, infördes 1994 kan asylsökande själva välja var de vill bosätta sig när de kommer till Sverige. Hälften flyttar in på något av Migrationsverkets boenden, medan övriga bosätter sig hos släktingar och vänner, oftast i områden där det redan bor många invandrare. Något som får konsekvenser för kommunerna. Men är det negativt för samhället, och svårare för nyanlända att komma in i samhällsgemenskapen, om man väljer eget boende i ett segregerat område? Pieter Bevelander, professor i internationell migration och etniska relationer vid Malmö högskola, menar att det finns forskning som visar att integrationen kan skyndas på när människor själva får välja var de vill bo och att ett etniskt nätverk kan ha positiva effekter på sysselsättningen. 19-åriga Miriam Riaie föddes i Örnsköldsvik men har spenderat större delen av sitt liv i Rosengård. När hon skulle börja högstadiet flyttade familjen tillbaka till Örnsköldsvik och sedan tillbaka till Rosengård igen när hon tagit studenten. Miriam är glad att vara tillbaka men tror att tiden i Örnsköldsvik har påverkat henne på ett djupare plan. "Jag tror det handlar om att jag vill tänka framåt, ha drömmar, mina kompisar i Rosengård har inte samma drömmar. Växer man upp i Rosengård har man inget hopp."

Ämnesord:
Boende, Bostadssegregation, Bostäder, Emigration, Immigration, Invandrare, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Produktionsår
2011
Talat språk
Svenska

Pedagogiskt syfte

Utbildningsnivå:
Högskola
Skolämne:
Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Arbetsmaterial

Vi har för närvarande inget arbetsmaterial för detta program.

Läs mer om hur vi arbetar med pedagogik och arbetsmaterial

Liknande program