Till huvudinnehåll
series

Bildningsbyrån - integration

• Högskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

SO för nyanlända

SO för nyanlända

År 2010 beslutade regeringen att alla som kommer till Sverige som flyktingar eller anhöriga till flyktingar ska få 60 timmar samhällsorientering. Målet att deltagarna ska utveckla kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, om den enskildes rättigheter och skyldigheter, om hur samhället är organiserat och om praktiskt vardagsliv. "Det är reglerat vilka ämnen som ska ingå men det är ingen detaljreglering utan det är upp till varje kommun att bestämma vad man ska prata om", säger Daniel Ramsholm, en av lärarna som håller i samhällsintroduktionen för tolv nya kursdeltagare, alla från Mellanöstern. Listan på vad som ska ingå i undervisningen är lång och innehåller ämnen som brandskydd och sopsortering, rättigheter för HBTQ-personer, demokrati i teori och praktik, lagstiftning om arvsregler, äktenskap, mutor, offentlighet och sekretess, hur man driver företag och hur man söker jobb, allemansrätt och djurskydd etc. Det blir undervisning om svensk geografi och historia och om svenska traditioner, bland annat mat. Alla i gruppen enas om att norrlänningar är galna. Hur kan man äta rutten fisk?

Om programmet

Ämnesord:

Invandrarundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Samhällsorientering, Skolan, Undervisning, Undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen

Produktionsår:

2011

Talat språk:

Svenska

Pedagogiskt syfte

Utbildningsnivå:

Högskola

Skolämne:

Pedagogiska frågor, Didaktik och metod

Arbetsmaterial

Vi har för närvarande inget arbetsmaterial för detta program.

Läs mer om hur vi arbetar medprogram och pedagogiskt material

Liknande program