series

Bildningsbyrån - integration

• Högskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Programbild

SO för nyanlända

Om programmet

År 2010 beslutade regeringen att alla som kommer till Sverige som flyktingar eller anhöriga till flyktingar ska få 60 timmar samhällsorientering. Målet att deltagarna ska utveckla kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, om den enskildes rättigheter och skyldigheter, om hur samhället är organiserat och om praktiskt vardagsliv. "Det är reglerat vilka ämnen som ska ingå men det är ingen detaljreglering utan det är upp till varje kommun att bestämma vad man ska prata om", säger Daniel Ramsholm, en av lärarna som håller i samhällsintroduktionen för tolv nya kursdeltagare, alla från Mellanöstern. Listan på vad som ska ingå i undervisningen är lång och innehåller ämnen som brandskydd och sopsortering, rättigheter för HBTQ-personer, demokrati i teori och praktik, lagstiftning om arvsregler, äktenskap, mutor, offentlighet och sekretess, hur man driver företag och hur man söker jobb, allemansrätt och djurskydd etc. Det blir undervisning om svensk geografi och historia och om svenska traditioner, bland annat mat. Alla i gruppen enas om att norrlänningar är galna. Hur kan man äta rutten fisk?

Ämnesord:
Invandrarundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Samhällsorientering, Skolan, Undervisning, Undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen
Produktionsår
2011
Talat språk
Svenska

Pedagogiskt syfte

Utbildningsnivå:
Högskola
Skolämne:
Pedagogiska frågor, Didaktik och metod

Vi har för närvarande inget arbetsmaterial för detta program.

Läs mer om hur vi arbetar med pedagogik och arbetsmaterial

Liknande program