series

Bildningsbyrån - integration

• Högskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Programbild

Trög arbetsmarknad

Om programmet

Statistik visar att det i genomsnitt tar sju år för en invandrare att få jobb i Sverige. Det är en heterogen grupp, många är välutbildade medan andra är analfabeter och i princip helt saknar utbildning. Att lära sig svenska är viktigt för att komma in på arbetsmarknaden men det forskare och branschfolk främst lyfter fram som viktigt är att kunna avgöra hur utländska utbildningar och erfarenheter stämmer överens med svenska förhållanden. En särskilt utsatt grupp är utomeuropeiska barn som kommer till Sverige när de är mellan 10 och 14 år. Knappt hälften av dem lyckas bli behöriga till gymnasieskolan och frågan är hur de ska klara sig när skoltiden är slut och de ska ut på arbetsmarknaden. Vi träffar bland andra Åsa Olli Segendorf, en av forskarna bakom rapporten "Sysselsättning för invandrare", Lena Nekby, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet, och Zahra Saboori, iransk matematiklärare som trots gedigen utbildning och lång erfarenhet inte fått något jobb i Sverige.

Ämnesord:
Arbete, Arbetsmarknad, Invandrare, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Produktionsår
2011
Talat språk
Svenska

Pedagogiskt syfte

Utbildningsnivå:
Högskola
Skolämne:
Samhällskunskap, Arbetsmarknad och arbetsliv

Vi har för närvarande inget arbetsmaterial för detta program.

Läs mer om hur vi arbetar med pedagogik och arbetsmaterial

Liknande program