series

Bildningsbyrån - integration

• Universitet

• Samhällskunskap, Arbetsmarknad och arbetsliv

Om programmet

Ämnesord:

Arbete, Arbetsmarknad, Invandrare, Samhällsvetenskap, Sociala frågor

Produktionsår:

2011