series

Bildningsbyrån - integration

• Högskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Om programmet

Ämnesord:

Mångkulturella samhällen, Samhällsvetenskap, Sociala frågor

Produktionsår:

2011

Talat språk:

Svenska