Till huvudinnehåll
series

Bildningsbyrån - integration

• Högskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Mångkultur?

Finns det ett särskilt värde i att människor från olika kulturer lever tillsammans utan krav att anpassa sig efter någon sorts majoritetskultur? Per-Axel Janzon dyker ner i Europas historia i ett försök att förstå vad debatten om mångkultur kan handla om. Ett av de kanske mest kända exemplen på mångkulturalism i Europa är staden Chernivtsi, eller Czernowitz som den hette för hundra år sedan. Möllevångstorget i Malmö är kanske lika mångkulturellt som en gång torget i Czernowitz. En miljö som både hyllas och ringaktas för sin mångkultur beroende på vem man frågar. Sociologen och statsvetaren Göran Adamsson tycker båda förhållningssätten bygger på stereotyper. Han menar att man måste se människor som individer - inte som tillhörande en viss etnisk eller kulturell grupp. Kanske är det när vi söker kulturella förklaringar på problem och motsättningar i samhället som mångkulturen blir problematisk. Eller är det som humanekologen Pernilla Ouis tror; att vi egentligen inte vill höra talas om kulturella förklaringar?

Om programmet

Ämnesord:

Mångkulturella samhällen, Samhällsvetenskap, Sociala frågor

Produktionsår:

2011

Talat språk:

Svenska