series

Bildningsbyrån - integration

• Högskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Om programmet

Ämnesord:

Familjer, Immigration, Invandrare, Patriarkat, Samhällsvetenskap, Skilsmässa, Sociala frågor, Sverige

Produktionsår:

2011

Talat språk:

Svenska