series

Bildningsbyrån - integration

• Högskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Om programmet

Ämnesord:

Andragenerationsinvandrare, Etnicitet, Immigration, Nationell identitet, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige

Produktionsår:

2011

Talat språk:

Svenska