series

Kemi nästa - syntolkat

• Grundskola 4-6

• Kemi

Om programmet

Ämnesord:

Kemi, Kemisk industri, Kemisk teknik, Naturvetenskap, Pyroteknik, Sprängämnen, Teknik

Produktionsår:

2012