series

Bildningsbyrån - rasism

Vad säger forskningen om rasism i Sverige och Europa?

• Universitet

• Psykologi och filosofi, Psykologi, Samhällskunskap, Rasism och främlingsfientlighet

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån - rasism
Avsnitt 2 · Rasism · 24 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer