series

UR Samtiden - Näring för hälsa och prestation

• Universitet

• Idrott och hälsa, Hälsa och livsstil

Hälsa är ett livslångt projekt

UR Samtiden - Näring för hälsa och prestation
53 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer