series

Bildningsbyrån - finans

Tycker du att finansmarknaden verkar obegriplig? Här får du klarhet!

• Folkhögskola / Studieförbund

• Samhällskunskap, Samhällsekonomi

Spekulationsbubblor

Bildningsbyrån - finans
Avsnitt 2 · Finans · 29 min
  • Medverkande: Lars Pålsson Syll Alf Riple
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer