series

Bildningsbyrån - finans

Tycker du att finansmarknaden verkar obegriplig? Här får du klarhet!

• Folkhögskola / Studieförbund

• Samhällskunskap, Samhällsekonomi

Riskfyllda lån

Bildningsbyrån - finans
Avsnitt 5 · Finans · 29 min