series

Bildningsbyrån - finans

Tycker du att finansmarknaden verkar obegriplig? Här får du klarhet!

• Folkhögskola / Studieförbund

• Samhällskunskap, Ekonomi

Spekulation med pension

Bildningsbyrån - finans
Avsnitt 11 · Finans · 29 min
Utbildningsnivå: Folkhögskola / Studieförbund