series

Bildningsbyrån - matematik

Vad ligger bakom matematikens abstrakta formler?

• Folkhögskola / Studieförbund

• Matematik, Geometri

Hur bygger man en trappa?

Bildningsbyrån - matematik
Avsnitt 1 · Matematik · 29 min
Utbildningsnivå: Folkhögskola / Studieförbund
  • Medverkande: Roland Poirier Martinsson
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer