series

Bildningsbyrån - matematik

Vad ligger bakom matematikens abstrakta formler?

• Folkhögskola / Studieförbund

• Matematik, Tal och talsystem

Varför räknar vi som vi gör?

Bildningsbyrån - matematik
Avsnitt 2 · Matematik · 29 min
Utbildningsnivå: Folkhögskola / Studieförbund
  • Medverkande: Pesach Laksman
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer