series

Bildningsbyrån - matematik

Vad ligger bakom matematikens abstrakta formler?

• Folkhögskola / Studieförbund

• Matematik, Geometri

Talkonst

Bildningsbyrån - matematik
Avsnitt 3 · Matematik · 29 min
Utbildningsnivå: Folkhögskola / Studieförbund