series

Få syn på normerna

För att kunna diskutera normer måste vi först synliggöra dem.

• Grundskola 7-9

• Idrott och hälsa, Kroppsideal, dopning och ätstörningar, Värdegrund, Genus och jämställdhet

  • Medverkande: Anja Hirdman
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer