series

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om personer vars tankar utmanat och utvecklat sin samtid.

• Folkhögskola / Studieförbund

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Psykologi och filosofi, Filosofi