series

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om personer vars tankar utmanat och utvecklat sin samtid.

• Folkhögskola / Studieförbund

• Historia, Nya tiden - Europa och världen, Psykologi och filosofi, Filosofi, Religionskunskap, Katolicism