series

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om personer vars tankar utmanat och utvecklat sin samtid.

• Folkhögskola / Studieförbund

• Historia, Efterkrigstiden, Samhällskunskap, Rasism och främlingsfientlighet, Mänskliga rättigheter, Värdegrund