series

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om historiska personer som gått mot strömmen i sin samtid.

• Folkhögskola / Studieförbund

• Samhällskunskap, Nationella minoriteter, Rasism och främlingsfientlighet, Mänskliga rättigheter