series

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om historiska personer som gått mot strömmen i sin samtid.

• Folkhögskola / Studieförbund, Gymnasieskola

• Historia, 1789-1815, Psykologi och filosofi, Filosofi, Samhällskunskap, Politiska ideologier, val och partier