series

UR Samtiden - Elevhälsa 2018

Om att upptäcka och förebygga elevers psykiska ohälsa.

• Universitet

• Biologi, Fysisk ohälsa, Psykisk ohälsa, Idrott och hälsa, Hälsa och friskvård, Träning och dess effekter, Pedagogiska frågor, Elevhälsa

  • Föreläsare: Örjan Ekblom
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer