series

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om historiska personer som gått mot strömmen i sin samtid.

• Folkhögskola / Studieförbund

• Geografi, Australien och Oceanien, Folk i andra länder, Samhällskunskap, Rasism och främlingsfientlighet, Mänskliga rättigheter