series

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om historiska personer som gått mot strömmen i sin samtid.

• Folkhögskola / Studieförbund

• Historia, 1500-1648, Musik, Musikanvändning och påverkan, Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Pir Sultan Abdal - poesi som motståndets kraft

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen
Avsnitt 28 · Tänka mot strömmen 2018 · 29 min