series

UR Samtiden - Drogfokus 2018

Föreläsningar och samtal från konferensen Drogfokus 2018 i Uppsala.

• Universitet

• Biologi, Alkohol och droger, Idrott och hälsa, Kroppsideal, dopning och ätstörningar, Samhällskunskap

Riksidrottsförbundets arbete för antidoping

UR Samtiden - Drogfokus 2018
Föreläsning · 14 min
  • Föreläsare: Peder Mathiason
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer