series

Nyanlända föräldrar

Fakta och berättelser om att vara mamma eller pappa och ny i Sverige.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap, Immigration, Svenska som andraspråk och sfi, Sfi - svenska för invandrare

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer