series

UR Samtiden - Hjärnhälsa

Konferensens fokus är att förmedla vetenskaplig kunskap om hjärnan.

• Allmänbildande

• Idrott och hälsa, Träning och dess effekter

Hjärnan och effekter av fysisk aktivitet

UR Samtiden - Hjärnhälsa
Föreläsning · 1 tim 5 min
  • Föreläsare: Jenny Nyberg
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer