series

Seniorsurfarskolan

Lär dig mer och bli bättre på att använda ny teknik!

• Allmänbildande

• Pedagogiska frågor, IT, medier och digital kompetens, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper