series

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

2020. Om idéerna som satt människor i rörelse.

• Folkhögskola / Studieförbund, Gymnasieskola

• Historia, Psykologi och filosofi, Filosofi, Samhällskunskap21

okt

Ibn Rushd - förnuft och kritiskt tänkande

Kommande avsnitt