Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden

Om faran med långvarigt stillasittande, oavsett övrig fysisk aktivitet.

• Högskola

• Biologi, Kropp och hälsa, Idrott och hälsa, Hälsa och livsstil

Programbild

Stillasittande - en folkhälsofråga

Hur kan man skapa ett samhälle för mindre stillasittande? Ett samtal med Elin Ekblom Bak, docent vid GIH och redaktör för boken "Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden", Per Nilsson, rektor vid GIH, Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden, och Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden. Moderator: Erik Hemmingsson, forskare inom folkhälsa vid GIH. Inspelat den 24 mars 2021 på Gymnastik- och idrottshögskolan. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan.