Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden

Om faran med långvarigt stillasittande, oavsett övrig fysisk aktivitet.

• Högskola

• Biologi, Kropp och hälsa, Idrott och hälsa, Hälsa och livsstil

Programbild

Stillasittande hos barn och ungdomar

Hur pass stillasittande är svenska barn och ungdomar? Gisela Nyberg, docent vid GIH, går igenom studier som visar att barnen är stilla omkring 70 procent av den vakna tiden. Speciellt skärmtid på fritiden kopplas till sämre hälsa. I dag finns det tillräckligt med evidens för att rekommendera begränsningar av stillasittande hos barn och unga. Inspelat den 24 mars 2021 på Gymnastik- och idrottshögskolan. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan.