Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden

Om faran med långvarigt stillasittande, oavsett övrig fysisk aktivitet.

• Högskola

• Biologi, Kropp och hälsa, Idrott och hälsa, Hälsa och livsstil

Programbild

Stillasittande och fysisk hälsa

Metastudier visar att långvarigt stillasittande ökar risken för total dödlighet, diabetes, hjärtkärlsjukdom, cancer, självmord, leversjukdom, magsår, parkinson och alzheimer. Maj-Lis Hellénius, professor i allmänmedicin vid Karolinska institutet, berättar varför stillasittande är farligt och om vikten och nyttan av rörelsepauser. Inspelat den 24 mars 2021 på Gymnastik- och idrottshögskolan. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan.