Till huvudinnehåll
seriesimage

Pedagogikens giganter

Porträtt av kända pedagoger och deras verk.

Lev Vygotskij

Lev Vygotskij var psykolog och har haft stor betydelse för modern utvecklingspsykologi och pedagogik. Han intresserade sig för konst och litteratur och relationen mellan text och människa.