Till huvudinnehåll
seriesimage

Bildningsbyrån - integration

Vad är det som avgör om en person som vill bosätta sig i Sverige lyckas bli en del av det svenska samhället? Vad innebär egentligen begreppet integration? Hur eller var ska man bo, vilken roll spelar språket, och hur kommer man in på arbetsmarknaden som invandrare i Sverige? Detta är några av de frågeställningar som behandlas. Med fokus på individens behov och rättigheter, samt hur samhället svarar mot dessa, klargör vi begrepp, problematiserar skeenden, och lyfter fram forskningsresultat. Genom levande exempel vill vi väcka tankar, reflektioner och initiera diskussion.

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Vägen till integration

Under femtio- och sextio-talens arbetsinvandring trodde man att de som kom till Sverige måste bli som alla andra i landet för att samhället skulle hålla ihop. Det kallades assimilering. Med tiden har assimileringstanken kommit att ersättas av begreppet integration. Med det menas att en person som invandrat till Sverige kan bli en del av samhället även om personen bibehåller sin kultur, sina traditioner och sin religion. Det mångkulturella samhället, där kulturella skillnader snarast ses som en tillgång, lanserades. Idag kritiseras idén om det mångkulturella från olika håll. Frågan kvarstår - hur skapar vi en samhällsgemenskap med plats för olikheter? Vi träffar Younis och Livan som kom till Sverige från det krigshärjade Somalia för fyra år sedan. Idag går de på gymnasiet och tycker inte att de haft några problem med vare sig diskriminering eller rasism. Younis är optimist och tror att det mest är upp till honom själv om han ska lyckas bli en del av det svenska samhället. Sociologiprofessorn Masoud Kamali tror inte att Younis och Livan har en realistisk bild av vad det är för ett land de kommit till. Han menar att det finns en strukturell diskriminering som baseras på ett "vi och dem"-tänkande i Sverige. För fem år sedan ledde han en statlig utredning som slog fast att diskriminerande strukturer och institutionaliserad rasism var avgörande hinder för att integrationen skulle fungera.

Om programmet

Ämnesord:

Immigration, Integration av flyktingar, Integration av invandrare, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige

Produktionsår:

2011

Talat språk:

Svenska

00

Pedagogiskt syfte

Utbildningsnivå:

Högskola

Skolämne:

Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

0

Arbetsmaterial

Vi har för närvarande inget arbetsmaterial för detta program.

Lär dig mer om hur vi jobbar med arbetsmaterial för vårt utbud

Liknande program