seriesimage

Bildningsbyrån - politiska tänkare

I åtta program får vi höra om de politiska ideologiernas framväxt, från franska revolutionen till andra världskriget. Vi får lära oss om politiska tänkare som Edmund Burke, John Stuart Mill, Mary Wollstonecraft, Hjalmar Branting, Lenin med flera. Berättelser om deras liv och tänkande bidrar till att ge en förståelse av de politiska ideologiernas grundvalar. Vi får lära oss hur de politiska ismerna ser ut i dag och träffar partiledare, ungdomspolitiker och fristående kommentatorer som ger sina bilder av hur de olika ideologierna mår.