Till huvudinnehåll
seriesimage

Bildningsbyrån - politiska tänkare

I åtta program får vi höra om de politiska ideologiernas framväxt, från franska revolutionen till andra världskriget. Vi får lära oss om politiska tänkare som Edmund Burke, John Stuart Mill, Mary Wollstonecraft, Hjalmar Branting, Lenin med flera. Berättelser om deras liv och tänkande bidrar till att ge en förståelse av de politiska ideologiernas grundvalar. Vi får lära oss hur de politiska ismerna ser ut i dag och träffar partiledare, ungdomspolitiker och fristående kommentatorer som ger sina bilder av hur de olika ideologierna mår.

Programbild

Konservatismen

Franska revolutionen var det mest våldsamma brott mot den gamla ordningen som världen skådat. Den irländsk-brittiske filosofen Edmund Burke författade ett verk där han stämplade revolutionen som en förbrytelse mot både tidigare och kommande släkten. Burke menade att alla samhällsförändringar måste vara lagliga, bygga på samförstånd och ske gradvis. Svante Nordin som är professor i idé- och lärdomshistoria menar att konservatism handlar om idén att det finns något man vill bevara som är hotat av utvecklingen. Sara Skyttedal är ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund och tycker att förändringar ska växa fram organiskt. Hon gillar lag och ordning och är vän av försvaret.