Hoppsan!

UR Play stödjer inte helt och hållet den webbläsare du använder. Det kan tyvärr påverka din användarupplevelse.

Att avfrosta tänkandet

Reportageserie

Att avfrosta tänkandet

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Hör om den politiska filosofen Hannah Arendts tankevärld.

Fri kärlek

Reportageserie

Fri kärlek

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om Ellen Key och hennes tankar om jämställdhet och fri kärlek.

Det reflekterande livet

Reportageserie

Det reflekterande livet

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Vad är sokratisk samtalskonst och hur används den i vår moderna skola?

Icke-våldsprincipen

Reportageserie

Icke-våldsprincipen

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Vilken betydelse har Gandhis idéer idag?

Striden om Guds existens

Reportageserie

Striden om Guds existens

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Finns verkligen Gud? Religionsdebatten var hetsig på 1940-talet.

Saken framför allt

Reportageserie

Saken framför allt

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Elsa Laula var en politisk aktivist som kämpade för samers rättigheter.

Att aldrig svika

Reportageserie

Att aldrig svika

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Hur kan vi använda Dag Hammarskjölds tankar idag?

Kärlekens mysterier

Reportageserie

Kärlekens mysterier

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om Rumi - en av den persiska litteraturens mest lysande poeter.

Den röda jungfrun

Reportageserie

Den röda jungfrun

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Simone Weil vigde sitt liv åt det hon ansåg vara det allmännas bästa.

Nietzsches dubbla ansikte

Reportageserie

Nietzsches dubbla ansikte

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om Nietzsche - filosofen som är lika hyllad som bespottad.

Krig och fred

Reportageserie

Krig och fred

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Hör om Leo Tolstojs kritik mot historieskrivningen.

Om att hitta sig själv

Reportageserie

Om att hitta sig själv

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om Søren Kierkegaard och att våga gå mot strömmen.

Bakom slöjan

Reportageserie

Bakom slöjan

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Fatima Mernissi gjorde en feministisk tolkning av Koranen.

Frihet eller döden

Reportageserie

Frihet eller döden

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

För Harriet Tubman var frihet ett tillstånd som man måste kriga för.

Ordets makt

Reportageserie

Ordets makt

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Viljan att finna sanningen drev George Orwells samhällsengagemang.

Fanon och jordens fördömda

Reportageserie

Fanon och jordens fördömda

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Frantz Fanon inspirerade koloniserade människor att göra motstånd.

Emma Goldman - Amerikas farligaste kvinna

Reportageserie

Emma Goldman - Amerikas farligaste kvinna

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om anarkisten Emma Goldman som var aktiv i USA i början av 1900-talet.

Kapuscinski - Journalisten och sanningen

Reportageserie

Kapuscinski - Journalisten och sanningen

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om Ryszard Kapuściński som bevakade krig över hela världen.

William Blake - andra världar

Reportageserie

William Blake - andra världar

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om konstnären och poeten som förespråkade det oändliga utforskandet.

Cecilia Rodriguez - Extraordinär vällust

Reportageserie

Cecilia Rodriguez - Extraordinär vällust

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Syndarna skulle frälsas genom bikt av hemliga kvinnliga lustar.

Nästa avsnitt: