seriesimage

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

2018 är valår och Bildningsbyrån gör 30 kortdokumentärer om människor som gjort avtryck i politiken. Om personer som gått mot strömmen i sin samtid och lagt grunden till demokratin, rösträtten och flickors skolgång. Eller som förändrat sexualpolitiken och avskaffat barnagan. Vi väjer inte för att också beskriva mörka perioder. Som berättelsen om den förföriske poeten Gabriele D'Annunzio. Han inspirerade den italienska fascismen och fick Hitler att hälsa med armen i luften.