The show starter
10-12 år
The churlish cheerleader
10-12 år
The savvy sleuth
10-12 år
The pickle princess
10-12 år
The chicken cooper
10-12 år
The rabble rouser
10-12 år
The birthday basher
10-12 år
The freckled fugitive
10-12 år
The mad muralist
10-12 år
The crushing criminal
10-12 år