seriesimage

Briljanta forskare

Briljanta forskare tar upp aktuell forskning som belyser samhällsutmaningar globalt och hur vi söker lösningar på problemen.

Serien finns även som syntolkat och teckenspråkstolkat