seriesimage

Briljanta forskare - teckenspråkstolkat

Briljanta forskare tar upp aktuell forskning som belyser samhällsutmaningar globalt och hur vi söker lösningar på problemen.