Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

Föreläsningar från olika länsmuseer runt om i Sverige. Varje länsmuseum har valt ut berättelser som är relevanta för att beskriva något som rör den egna regionen - det kan vara en historisk person, viktiga händelser eller ett avgörande beslut. Inspelat 2020 på Upplandsmuseet, Jönköpings läns museum och Smålands museum. Arrangörer: Upplandsmuseet, Jönköpings läns museum och Kulturparken Småland.

Brännstålsugnarna i Österbybruk

I utkanten av Österbybruk i Uppland finns en viktig pusselbit för att förstå och förklara framväxten av den moderna svenska stålindustrin kring sekelskiftet 1900. Där finns nämligen två bevarade brännstålsugnar. Per Lundgren är bebyggelseantikvarie och berättar om järnets betydelse för Sverige och om tekniken för att framställa det svenska stålet med dess unika egenskaper. Inspelat den 12 oktober 2020 på Upplandsmuseet. Arrangör: Upplandsmuseet.