Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden

Stillasittande är inte samma sak som brist på motion. Detta digitala seminarium handlar om de hälsorisker som långvarigt stillasittande medför, oberoende av annan fysisk aktivitet. Inspelat den 24 mars 2021 på Gymnastik- och idrottshögskolan. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan.

Programbild

Stillasittande - en översikt

Elin Ekblom Bak, forskare i folkhälsa vid GIH, berättar om stillasittande som ett hot mot hälsan, med utgångspunkt i en bok som sammanfattar forskningsläget. Det kan vara för enkelt att bara se stillasittande som motsatsen till fysisk aktivitet. Även en aktiv soffpotatis - alltså en person som visserligen motionerar regelbundet men sitter still under långa perioder - löper hälsorisker. Inspelat den 24 mars 2021 på Gymnastik- och idrottshögskolan. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan.

Liknande program