seriesimage

Kjellsorterat

Säsong 1. Journalisten Kjell Eriksson vill veta mer om miljö och hållbarhet. Idag förbrukar mänskligheten mer resurser än vad jorden klarar av att producera. Vi lever som om vi hade 1,6 jordklot istället för det enda vi har. Kjell besöker företag, myndigheter och kommuner för att få svar på vart våra sopor tar vägen och hur vi alla kan göra mer miljösmarta val. Han lär sig allt från avfallshierarkin till cirkulär ekonomi. Varje avsnitt avslutas med att någon som är engagerad i miljön får en minut på sig att rädda jorden.