Plast
Textil
Glas
Metall
Matavfall
Elektronik och batteri
Kemikalier
Restavfall och papper